Grupa Poetycka „Signum” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Kiedy się chwiała sytuacja „Profili” to doszliśmy do wniosku, że trzeba stworzyć grupę o określonym profilu społecznym i moralnym z inspiracji chrześcijańskich. Już prawie w stanie wojennym powołaliśmy do istnienia kolejną grupę literacką –„Signum” Pierwsze zebranie odbyło się w 1979 roku. To była grupa o wyraźnym charakterze światopoglądowym, wyznaczonym przez nurt myśli chrześcijańskiej, społecznej i katolickiej. Należeli do niej między innymi [Zbigniew] Strzałkowski, Wacek Oszajca, ksiądz Kazimierz Wójcikowski z Wiednia i Czesław Ryszka ze Śląska. Członkiem „Signum”był również Włodzimierz Niedźwiadek, wówczas jeszcze związany z Lublinem, także studenckimi latami. On wcześniej też się pojawiał, szukając swojego miejsca. Niedźwiadek dołączył do grupy „Signum”już w stanie wojennym, kiedy...
CZYTAJ DALEJ