Przy „Głosie FSC” powstał Klub Literacki „Profile” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przy tygodniku „Głos FSC”powstały kolumna literacka i Klub Literacki „Profile” „Głos FSC”najpierw był chyba tygodnikiem, później dwutygodnikiem. (A jeszcze później przestał w ogóle istnieć. Bo kiedy „Solidarność”doszła do głosu, to bano się dawać łamy robotnikom fabrycznej gazety). Wtedy już budził się ruch robotniczy. Już zaistniała atmosfera, kiedy wsparcia należało szukać wśród robotników. „Profile”były konsekwencją kolejnego etapu życia młodo literackiego w Lublinie. Dyrektorem domu kultury był pan Fil. Dlatego zbieżność nazwy „Profile”była dosyć pozytywna. Doszliśmy do wniosku, że słowo „profile”jest bardzo odpowiednie do prezentacji tekstów także robotn ików. Zgłaszal i s ię do nas ludz ie ( tak jak do „Kontrapunktów”przychodzili młodzi studenci) i na zasadzie pokazania się czytali...
CZYTAJ DALEJ