„Akcent” – kwartalnik w postaci almanachów - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Seria „Lubelskie Prezentacje Poetyckie”prezentowała możliwości literackie i organizacyjne środowiska młodych w Lublinie. I to był argument, żeby wystąpić do władz o zgodę na wydawanie czasopisma. Oczywiście odmówiono. Ale powiedzieli: „Dobrze, to niech będzie przynajmniej almanach. Nie czasopismo, tylko almanach” Bogusław [Wróblewski] przyjął tę propozycję. Ukazał się jeden almanach, za kwartał drugi, a za kolejny kwartał trzeci. To był kwartalnik wydawany jako almanach. Jak zaczęło się to ukazywać, to wystąpiliśmy do ministerstwa o zgodę na przejście na kwartalnik. Bo to już się stało faktem. Wtedy czasy były sprzyjające pewnym odpowiednim decyzjom w sferach kultury. Skorzystaliśmy z tej przedsolidarnościowej atmosfery. Bo pierwszy almanach „Akcentu”ukazał się w maju 1980 roku. A zaistniałe...
CZYTAJ DALEJ