Inicjatywy studenckie w Lublinie - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Co pewien czas pojawiały się inicjatywy studenckie. Istniało czasopismo zamierzone na kilka numerów „Pro et Kontra” Zaczęli to wydawać studenci UMCS-u. Redaktorem był chyba Bogdan Lembrych. Młody chłopak, dziennikarz, który później zaczął pracować w „Kurierze Lubelskim” Ale po pierwszym numerze zamknięto im szansę, postawiono polityczną barierkę –koniec. Były też jeszcze inne próby dodatków do „Kameny” do katolickiego czasopisma „Nowy Nurt” który ukazywał się między innymi w Lublinie. Swoje wiersze drukowali tam głównie studenci KUL-u. Ferment młodego literackiego Lublina był na tyle ważny i znaczący, że tworzył nowe zręby świadomości społecznej, politycznej i kulturalnej miasta. On z czasem w jakiejś mierze przerodził się w oficjalną działalność. I na tej pożywce wyrósł „Akcent” Wcześniej nie było mowy...
CZYTAJ DALEJ