„Prom” jako ekwiwalent „Kontrapunktów” - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
My (jako „Kontrapunkty” mieliśmy plan wydania tomiku poezji. Później zrealizowała go grupa „Prom” publikując almanach pod tytułem właśnie „Prom” Dlaczego? Zlikwidowano „Kontrapunkty” więc trzeba było dać młodzieży jakiś ekwiwalent. Ta grupa uzyskała zgodę na publikację na takiej fali: niech ten „Prom”działa, a nawet niech sobie wyda almanach. Tak że almanach „Prom”się ukazał. Nam się nie udało do tego doprowadzić, chociaż były takie zamiary. Ale my byliśmy częścią młodoliterackiego środowiska, które istniało przy Związku Literatów Polskich (bo stopniowo przechodziliśmy z Klubu Studenckiego do Koła Młodych), więc znaleźliśmy się w tej publikacji jako autorzy. Ja akurat wtedy nie byłem w „Promie” ale był [Zbigniew] Strzałkowski, [Henryk] Pająk i kilku innych twórców....
CZYTAJ DALEJ