Byliśmy nadzieją ówczesnych seniorów - Waldemar Michalski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Klub Studencki działał przy Zrzeszeniu Studentów Polskich, przy Radzie Okręgowej. Trzeba pamiętać, że do ZSP i do Rady Okręgowej wchodzili studenci z jednego i drugiego uniwersytetu, także jako członkowie władz ZSP. Swoją działalnością więc w jakiejś mierze integrowaliśmy społeczności studenckie z obydwu uczelni. Podkreślam, że nie było to intencją ówczesnej władzy. Bo w latach sześćdziesiątych ona robiła wszystko, żeby obydwa uniwersytety oraz środowiska naukowe i studenckie skłócić, poróżnić i je sobie przeciwstawić. Także pod tym względem nie byliśmy pupilami władzy. Natomiast stało się to, co pod koniec lat sześćdziesiątych stało się w całym kraju: mocno przykręcono śrubę polityczną. W Warszawie wybuchły bunty studenckie. W...
CZYTAJ DALEJ