Biblioteka „Kresów” - Arkadiusz Bagłajewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Bib l io teka „Kresów”by ła wydawnic twem charakterys tycznym d la la t dziewięćdziesiątych. W tamtej dekadzie, kiedy dużych wydawnictw nie interesował druk młodej poezji, kiedy padły wcześniejsze inicjatywy i serie wydawnicze, okazało się, że nie ma kto wydawać przede wszystkim poezji, ale także eseistyki i krytyki literackiej. To się zmieniło od końca lat dziewięćdziesiątych. Ale były takie inicjatywy: Biblioteka „brulionu” Biblioteka „Czasu Kultury” Biblioteka „Kresów” Biblioteka „FA- artu” Biblioteka „Pracowni” I w ich ramach, w tym u nas, ukazało się kilkanaście książek, głównie tomików wierszy. Biblioteka „Kresów”powstała w 1990 roku. Pierwszymi wydanymi publikacjami były debiutanckie tomiki Andrzeja Niewiadomskiego oraz Krzysztofa Paczuskiego,...
CZYTAJ DALEJ