Autorzy piszący dla „Kresów” - Arkadiusz Bagłajewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Mieliśmy zespół współpracujących autorów. Myślę, że do pewnego momentu autorem spoza redakcji, ale bardzo blisko z nami związanym, był Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Nie tylko regularnie drukował wiersze, ale publikował też pod pseudonimami (nie pod jednym) osobną rubrykę poczty kresowej. Pisał do niej bardzo ciekawe, dosyć ekscentryczne eseje, których wybór później wydał w postaci książkowej. Tę rubrykę prowadził chyba przez dziesięć lat –od początku istnienie pisma, od pierwszego numeru, do 2000 roku. Do końca „Kresów”mieliśmy Andrzeja Niewiadomskiego jako nie tylko redaktora, ale także poetę. To on wpadł na pomysł pokazania innego nurtu w kręgu poezji najmłodszej. W ramach Biblioteki „Kresów”wydaliśmy tomiki Andrzeja Sosnowskiego,...
CZYTAJ DALEJ