Siedziba „Kresów” - Arkadiusz Bagłajewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Najpierw siedziba „Kresów”(i to jest w numerach) znajdowała się na ulicy Bursztynowej, czyli w prywatnym mieszkaniu Grzegorza Filipa. A jeszcze wcześniej w mieszkaniu wynajmowanym przez niego na ulicy Lubartowskiej. Tylko że on nie podawał tego adresu. Przez jakiś czas użyczało nam lokalu Centrum Kultury. Tam siedzieliśmy kątem przy pewnym zespole Promocji Twórczości i Kultury (jeśli to się tak nazywało, ale mogę być w błędzie). Na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy musieliśmy odejść z Centrum Kultury, otrzymaliśmy lokal na ulicy Chopina pięć. I tam mieliśmy pierwszą siedzibę –jeden z dwóch prawdziwych adresów redakcyjnych. Myślę, że to był 1992 rok. „Kresy”mieściły się na ulicy Chopina pięć chyba do 1999 albo 2000 roku. Potem...
CZYTAJ DALEJ