Jesteśmy obecni w bibliotekach na Wschodzie - Arkadiusz Bagłajewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jesteśmy na pewno obecni w bibliotekach na Wschodzie, dlatego że Fundacja [Stefana] Batorego subsydiowała prenumeratę wschodnią. Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan. I pewnie gdzieś jeszcze, ale w tym momencie już nie pamiętam gdzie. Wysłaliśmy tam chyba kilkaset egzemplarzy do bibliotek, i to do bibliotek akademickich. Tak że na Wschodzie nie mają całości „Kresów” Ale myślę, że w bardzo wielu miejscach są solidne komplety kilkudziesięciu egzemplarzy z lat dziewięćdziesiątych. I to zostanie....
CZYTAJ DALEJ