Ludzie tworzący „Kresy” - Arkadiusz Bagłajewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Pamiętam pierwsze spotkania „Kresów” Odbywały się na terenie uniwersytetu na polonistyce, w pokoju Grzegorza Filipa. Wiem, że u mnie też były. Przychodziły tam również osoby bardzo epizodycznie związane z kwartalnikiem, czyli Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki czy Adam Kalbarczyk (mój obecny kolega z polonistyki). Bardzo szybko dołączyli inni ludzie. Pamiętam Piotra Koseckiego, wtedy absolwenta albo może jeszcze studenta historii sztuki na KUL-u. To spotkanie odbywało się na pewno na pierwszym piętrze starej humanistyki. Bo Piotr nikogo nie znał, a wiedzieliśmy, że ma się pojawić ktoś nowy, jakiś historyk sztuki. I go rozpoznałem. Ktoś chodził, czekał. Zapytałem, czy przyszedł może na spotkanie „Kresów” „Tak” I to spotkanie było z pewnością u mnie w pokoju....
CZYTAJ DALEJ