Licealny kabaret „Żak” - Arkadiusz Bagłajewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W szkole ekonomicznej zaczęła się ciekawa rzecz. Tam pracował Tadeusz Gałecki, polonista. I on z grupy uczniów z ekonomicznego studium policealnego czy pomaturalnego zrobił małą grupkę teatralną. Pamiętam, ten teatr się nazywał „Żak” W domu u matki mam nagrodę. Bo wygraliśmy jakiś wojewódzki konkurs teatrów czy teatrzyków szkolnych, nie szkolnych. Dokładnie już nie wiem, co to było. Wystawiliśmy wtedy montaż, nad którym pracowaliśmy. On był ciekawy literacko. Nie bardzo pamiętam, czy to miało miejsce w Lublinie, czy gdzieś indziej. Do tego teatrzyku należało bardzo mało osób z technikum czy l iceum ekonomicznego; większość była ze szkoły pomaturalnej. W „Żaku”działał kolega z Białej Podlaskiej, który dostał się do szkoły aktorskiej. Bardzo utalentowany....
CZYTAJ DALEJ