Artyści występujący w teatrze lubelskim po wojnie w latach 40. - Helena Świda-Szaciłowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Była Irena Malkiewicz-Domańska – [w filmie] „Hubal” ona gra dziedziczkę, od której konie zabierają, taka czarna – to była wspaniała, dramatyczna aktorka. Był Jerzy Pichelski. Kto jeszcze był? Halina Buyno, była Eleonora Frenkiel-Ossowska, która tutaj mieszkała, prowadziła nawet swoje studium teatralne. Był [Wiesław] Michnikowski – grał Chochlika w „Balladynie”. Zosia Stefańska, jego żona pierwsza i on jej pierwszy mąż zdaje się. Wtedy był [Zygmunt] Chmielewski, był [Józef] Klejer – tak sobie przypominam według [kolejności], bo „Zemsta” tutaj szła. Chmielarczyk przede wszystkim był, Maksymilian Chmielarczyk, który jakiś czas nawet był dyrektorem [Teatru im. Osterwy], ojciec Andrzeja Chmielarczyka, który był dyrektorem Teatru Muzycznego, świetny aktor, bardzo sympatyczny starszy pan....
CZYTAJ DALEJ