Pomniki na placu Litewskim w Lublinie w okresie PRL - Helena Świda-Szaciłowska - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Plac Litewski był takim spacerowym placem. Pomnik tego sowieckiego [żołnierza] z wyciągniętą ręką wystawili bardzo prędko. Mówiło się, że on wyciąga rękę po ten zegar, który jest na poczcie. Bardzo był piękny pomnik zresztą. No i ta Unia Lubelska – stary pomnik, który pamiętam, jak tylko przyjechałam, on zawsze był. Ten pomnik Konstytucji 3 Maja był gdzieś w krzakach zupełnie, to dopiero za czasów „Solidarności” został wyprowadzony tutaj bliżej. Drzewka [były] te same, [plac] tak samo wyglądał, te budynki w głębi, ten pałac w głębi, to samo było....
CZYTAJ DALEJ