Szkoły w okresie PRL - Ewa Krojec - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dzieci ze Starego Miasta chodziły do dwóch szkół podstawowych. Jedna szkoła to była szkoła numer 12, na samym początku znajdowała się tu, gdzie w tej chwili jest Teatr Andersena. [Druga] – szkoła numer 19 – na Czwartku. [Moja szkoła podstawowa] to „dwunastka”. A liceum – imienia Marii Konopnickiej, tak się nazywało, ale przed wojną to było Liceum Urszulanek, naprzeciwko Teatru Osterwy. [Studia] to Wyższa Szkoła Inżynierska, która w tej chwili jest Politechniką, na Nadbystrzyckiej, dwa budynki. Tam skończyłam Wydział Inżynierii Sanitarnej. Na studiach technicznych było bardzo mało kobiet. Ja zawsze byłam przekorna. Mój ojciec wymyślił, że ja pójdę na medycynę, a ja tylko [żartuję], że w nazwie [moich studiów] było [słowo] „sanitarny”, więc może coś tam związanego. Moje koleżanki [z...
CZYTAJ DALEJ