Pierwsze dwa lata na emeryturze miałem cudowne - Dariusz Machnicki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Jako nauczyciel miałem prawo przejść na emeryturę po 30 latach. Takie jest prawo. To jest jeden z nielicznych zawodów, oprócz zawodów mundurowych - wojsko, policja i podobne rzeczy, prawda, więziennictwo. Oni przechodzą po trzydziestu latach pracy, może nawet wcześniej. Ja przeszedłem na emeryturę mając dokładnie sześćdziesiąt lat. Dlaczego? Dlatego, że nie miałem udokumentowanej ciągłości pracy w szkole. W szkole zacząłem profesjonalnie [pracować] później. Najpierw zacząłem etatowo grać w Filharmonii, a w szkole po kilku latach. A oprócz tego miałem jakieś pewnie luki. W każdym bądź razie na emeryturę przeszedłem w 1992 roku, mając dokładnie sześćdziesiąt lat. Czyli dziewięć lat zabrakło mi, żeby przejść wcześniej. I pierwsze dwa lata do [19]94 roku miałem cudowne. Miałem pełną...
CZYTAJ DALEJ