Rozbudowa Lublina w okresie powojennym - Maria Józefczuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Lublin] wyglądał tak jak wygląda miasto po wojnie. Wszędzie były gruzy, jeszcze nieuprzątnięte. Tak jak za tym domem na Lubartowskiej, tak samo tutaj, gdzie PKO na Krakowskim [Przedmieściu], były gruzy. [Koło ratusza] były posprzątane, ale dalej znowu były gruzy. Wszystko było w takim bałaganie. Bieda i gruzy. Później stopniowo uprzątali, robili, coś się jednak zmieniało. Niewiele, nie tak szybko, bo przecież trudno, żeby to się zmieniło, ale coś jednak się działo. [Po wojnie wybudowano] na Podzamczu te domy. [Bolesław] Bierut wielką wystawę rolniczą zorganizował i wtedy właśnie uporządkowali [Podzamcze]. Jeżeli chodzi o osiedla, to w Alejach Racławickich, tutaj jak szpital wojskowy, po tej stronie parę bloków [wybudowano]. Tam nawet mój szef z fabryki mieszkał, on był z Warszawy,...
CZYTAJ DALEJ