Powojenny szaber na Ziemiach Odzyskanych - Maria Józefczuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Po wojnie [ludzie] jeździli na Zachód, na Ziemie Odzyskane, „na szaber” to nazywali. Przywozili i tu sprzedawali. Cały czas był ten targ na Świętoduskiej. Tam często milicja polska robiła jakieś czystki. Moja mama raz też pojechała na Ziemie Odzyskane na ten szaber, ktoś ją namówił. Co przywiozła to nie wiem, ale [do] domu przywiozła takie małe radio „Tesla”, pierwsze radio, jakie w życiu widziałam, i dwie narzuty na łóżka, takie z żorżety, z koronkami....
CZYTAJ DALEJ