Koncepcja wielkiej wody dla Lublina - Romuald Dylewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Problemem była ta woda, która była dla nas jakąś wytyczną [od władz centralnych]. Zaczęliśmy od szukania historycznego i odtworzenia stawów królewskich pod Zamkiem. To nam się podobało i uznaliśmy, żeby zrobić zalew pod Zamkiem, [na tych dolinach, gdzie] powstał Park Ludowy. Z tym że już wtedy były problemy, ponieważ już były ogródki działkowe, wprawdzie z własnością było znacznie łatwiej, ale nie tak łatwo zupełnie. Ponieważ były trudności, tośmy szli coraz dalej na południe i tutaj zetknęliśmy się z panem magistrem [Kazimierzem] Bryńskim. To jest nazwisko rzeczywiście znane i dla historii Lublina ważne. To geograf, zresztą pracujący na UMCS-ie, ale i wizjoner przyszłości – takiego pejzażu, pięknego krajobrazu, właśnie wielkiej wody. On już niezależnie od nas opracowywał możliwość...
CZYTAJ DALEJ