Wspomnienia o domu, dzieciństwie i koleżankach - Helena Sielaszuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Nazywam się Helena Sielaszuk, z domu Grądkowska. Urodziłam się w 1930 roku, 22 listopada, we Włodawie. Jestem już wdową. Szkołę ukończyłam we Włodawie, podstawówkę. Chodziłam przed wojną do drugiej klasy. Do [19]39 roku. Chodziły ze mną Żydóweczki, takie bardzo przyjemne. W [19]39 roku wybuchła wojna. Mieliśmy dwa domy. Miałam trzy siostry i dwóch braci. Po wojnie wyszłam za mąż. Młodo wyszłam za mąż. Mój mąż nazywał się Sielaszuk Henryk. Pracowałam na roli, a później pracowałam w firmie „Las”. Zbijałam różne rzeczy, opakowania różne do samolotów, różne skrzynie zbijaliśmy. Pracowałam trzynaście lat w firmie „Las”. I stamtąd dostałam emeryturę, rentę. [Przed wojną mieszkałam na ul.] Podzamcze 39. Tam mieszkałam w starym domu. Później wybudowaliśmy nowy dom, kamienicę....
CZYTAJ DALEJ