Miałam bardzo ciężkie dzieciństwo - Helena Sielaszuk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Miałam bardzo ciężkie dzieciństwo, bo wszystko nam się spaliło. Tak że nam było bardzo ciężko. Musiałam chodzić do pracy, do ludzi chodziłam. Nie mam żadnego wykształcenia, bo moja matka nie miała skąd nas uczyć. Ja miałam bardzo ciężkie życie, naprawdę. Chodziłam do ogrodnika, robiłam w ogrodzie. Jeszcze byłam taka młoda, ale nie miałam czasu, bo nie było nawet za co kupić chleba, bo była wojna. Po wojnie było nam ciężko. Później wybudowaliśmy, odremontowaliśmy ten dom, ale nie w całości, tylko tak trochę, bo ojciec mój zachorował, umarł, i nas zostało się sześcioro. Moja matka miała nas sześcioro. I Heni ten ojciec, co poszedł, to na szewca się uczył. Brat starszy, to w gospodarstwie był. A siostra moja druga, to za krawcowe się wyuczyła. A ja nie miałam żadnego zawodu. Wszyscy byli biedni. Nikt...
CZYTAJ DALEJ