Znajomość z przyszłą żoną - Chaim Lender - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Kiedy Niemcy napadli na Polskę, ja uciekłem, a moja żona została ze swoją rodziną, bo ojciec był bardzo chory. Ona [wtedy] nie była żoną, myśmy tylko lubili jedno drugie. Myśmy się lubili. Kto wiedział, co to będzie, myśmy myśleli, że [rozdzielamy się] na krótki czas, że potem wrócimy. Tylko młodzi uciekli, dużo starszych powiedziało, że Pan Bóg im pomoże. Pan Bóg im nie pomagał. Ja pojechałem, a ona była w Polsce pod okupacją, w Chełmie. Myśmy pisali jedno do drugiego. Ona miała szesnaście lat, nie mogła wyjechać, a potem, po wojnie, myśmy się znaleźli. Ona była na Majdanku i z Majdanka posłali ją do Skarżyska, w Częstochowie była, pracowała [tam] i jeszcze w jakimś miejscu. A wyzwolona została w Bergen-Belsen. W [19]49 [roku] myśmy się pobrali, syn się urodził w [19]50, no i chcieliśmy wyjechać,...
CZYTAJ DALEJ