Zostałem kierownikiem sekcji radiowej - Leszek Szczepański - fragment relacji świadka historii [TEKST]
To były czasy stalinowskie, to trzeba też wziąć pod uwagę. Mam nadzieję, że do nich już nie dojdzie. Dobrze czytałem i nauczyciele [wiedzą, że] zawsze w klasie jest taki lektor - dam mu tekst, niech czyta i będę miał z głowy. Ja byłem takim lektorem, umiałem intonować i później wiersze mówiłem, w konkursie jakieś tam miejsce zająłem, może nie pierwsze, ale punktowane miejsce. To wszystko powodowało, że mnie potem poproszono do składanki socjalistycznej: "Cegła do cegły i będzie dom niepodległy". Pamiętam, że moim sukcesem było, że stałem w takim ubiorze zielonym - Służba Polsce, to była taka paramilitarna formacja wszystkich uczniów szkół średnich. A myśmy mieli szkolenie, czyli lekcje służby Polsce, myśmy tak byli ubrani, a ja tak tutaj biało-czerwono, i na Teatrze Lubelskim na Narutowicza stałem...
CZYTAJ DALEJ