Szkoła znajdowała się w baraku - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Cały czas chodziłem do szkoły dwudziestej pierwszej. Vis-à-vis miejsca, gdzie kończył się park. To jest ulica Długosza. Szkoła znajdowała się w baraku, który jest do dzisiaj. Były tam dwa takie budynki. Przy ulicy stał krótszy barak. Kiedy chodziliśmy do szkoły, został rozwalony i w tym miejscu powstała szkoła osiemnasta. Za nim stał długi barak. Był podzielony na pół: w jednej części znajdowała się szkoła dwudziesta pierwsza, a w drugiej szóstka. Chodziłem tam do szkoły do piątej klasy włącznie. W tym czasie wybudowano szkołę dwudziestą pierwszą na ulicy Zuchów. Zostaliśmy do niej przeniesieni i tam chodziłem do szóstej i siódmej klasy. Ze szkoły na ulicy Zuchów schodziło się w dół nad rzekę. Tam były cudowne górki. Teraz są zarośnięte. Gołe, tylko gdzie niegdzie rosły kępy krzewów –ktoś posadził...
CZYTAJ DALEJ