Mój brat i Jerzy Onuch byli syjamskimi braćmi - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Janusz, mój brat, miał kolegę Jurka Onucha. Oni byli syjamskimi braćmi. Chodzili razem do szkoły podstawowej i średniej. Później poszli razem na studia i razem pracowali. Onuch był bardzo dobrym grafikiem, potem performerem, tak samo jak mój brat. Pochodził z Lublina. Skończył akademię warszawską. Później odnalazł w sobie jakieś ukraińskie korzenie. Ożenił się z działaczką ukraińskiego środowiska, takiego jak nasza polonia. Wyjechali do Kanady. Był chyba opłacany przez kanadyjskich Ukraińców i przez jakiś czas pełnił funkcję szefa centrum kultury w stolicy Ukrainy. Później wygrał konkurs na szefa polskiego centrum kultury. Przyjeżdżał do Polski, do Lublina. Jeszcze jak żyła jego matka i siostra, to często je odwiedzał. Teraz już dawno go nie widziałem....
CZYTAJ DALEJ