W Galerii „Starej” miałem dużą wystawę - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Galeria „Stara”była zbudowana tuż przed wojną. Otwierał ją [Edward] Rydz-Śmigły w 1938 roku. W części, w której dzisiaj jest biblioteka, znajdowała się siedziba Muzeum Lubelskiego. To było zbudowane na muzeum i tam na górze została otwarta ta galeria. Świetna, chyba najlepsza, jaka w tej chwili jest w Lublinie. Chociaż nie spełnia teraz swojej funkcji. Po wojnie ta galeria nazywała się BWA –Biuro Wystaw Artystycznych. Powstawały wtedy centralne BWA. Głowa znajdowała się w Warszawie, a w różnych miastach były BWA uzależnione od Warszawy. W tamtym czasie to wszystko musiało być kontrolowane. Nie wiem, jak się ta galeria nazywała przed wojną. „Starą”zaczęto ją nazywać dopiero wtedy, kiedy powstała druga jej siedziba na ulicy Grodzkiej. Zaczęto...
CZYTAJ DALEJ