Dzięki Józefowi Ziębie powstała „Mała Galeria Grafiki” - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
„Małą Galerię Grafiki”robiliśmy wtedy, kiedy Józef Zięba był kierownikiem muzeum literackiego. To dzięki niemu ona powstała i była organizowana przez kilka lat. Miała swoją siedzibę właśnie w tym muzeum, a Józef Zięba był jej kuratorem. My należeliśmy do komitetu organizacyjnego. Sprowadzaliśmy grafików z całej Polski, ale pokazywaliśmy też lubelskich. W „Małej Galerii Grafiki”odbyło się sześć wystaw: zapraszało się pięciu grafików z Polski i jednego grafika z Lublina. Taka była proporcja. Salę dostaliśmy na pół roku. Tylko że nie było to po kolei. Józef Zięba robił też swoje wystawy literackie, a wszystko odbywało się w tym samym miejscu. Jak nie wisiały wystawy literackie, to my wchodziliśmy ze swoimi. Taka była umowa: robimy sześć wystaw, czyli zajmujemy salę przez sześć miesięcy. Jedna wystawa trwała...
CZYTAJ DALEJ