Pierwsze prace - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Dla Zamku Lubelskiego od lat robiliśmy drobne rzeczy (jakieś zaproszenia, plakaty –tego typu rzeczy). Poza tym Baśka, moja żona, przez dwa lata, 1970–972, pracowała tam w gabinecie rycin. To była jej pierwsza praca. Ja wtedy, w latach 1970–974, pracowałem w liceum plastycznym. To były nasze pierwsze prace. Tak że miałem już wówczas kontakt z muzeum. Natomiast pierwszą większą rzecz zrobiłem razem ze Zbyszkiem Strzałkowskim, kiedy kierownikiem muzeum literackiego był Józef Zięba. To było w 1985, może 1986 roku. Robiliśmy całą ekspozycję, wszystko obaj projektowaliśmy. Ona znajdowała się w muzeum do jego wyjścia z ulicy Narutowicza. Później muzeum literackie przez kilka lat funkcjonowało na paczkach, bo nie miało własnego miejsca. I potem, jak...
CZYTAJ DALEJ