Historia Rzymu to był mój konik - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W latach siedemdziesiątych interesowałem się historią Rzymu i dokładnie ją znałem. To był mój konik. Jak historia Rzymu, to historia Izraela. Jak historia Izraela, to też historia Grecji. Bo to wszystko wychodziło z Rzymu. W tej chwili chciałbym pojechać do Grecji. Ale przede wszystkim marzę o wyjeździe do Izraela. Chciałbym zobaczyć Morze Martwe i wszystkie miejsca pozostałe po powstaniu, które zostało zdławione przez Flawiuszy. Czytałem zresztą „Wojnę żydowską”napisaną przez Józefa Flawiusza. To był Żyd, który wpierw przewodził w powstaniu. Później dostał się do niewoli i był niewolnikiem u Wespazjana. Przewidział, że Wespazjan zostanie cesarzem. I rzeczywiście nim został. Józef przez jakiś czas był tłumaczem. Podchodził pod mur Jerozolimy. Tam Żydzi pluli na niego, bo nie popełnił...
CZYTAJ DALEJ