Pielgrzymka do Włoch - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W 1983 roku, na przełomie września i października, pojechaliśmy na dwu-, trzytygodniową pielgrzymkę do Włoch. Organizował to Kościół, kuria lubelska. Kilka miesięcy wcześniej powstało Duszpasterstwo [Środowisk Twórczych]. Bo podczas stanu wojennego związek rozwiązano i w jego miejsce powstało duszpasterstwo. Pierwszym naszym opiekunem był ksiądz [Andrzej] Pikulski, dyrektor muzeum diecezjalnego. Na pielgrzymce były osoby z Lublina związane z duszpasterstwem. W dużym procencie plastycy, ale też muzycy, dziennikarze, architekci i aktorzy. My, plastycy, stanowiliśmy mniej więcej pięćdziesiąt procent tego zespołu. Był Józek Zięba, lubelski poeta. Królikowski. [Zbigniew] Strzałkowski –trochę pół poeta, pół plastyk, pół...
CZYTAJ DALEJ