Było ciężko, była bida - Józef Szewczyk - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Ciężko było. No bida była. Nas siedmioro było. Jedna rodzina. To matka jak ugotowała barszcz z kapusty i kartofle do tego, to gołych kartofli się jadło. I tak do miski jednej, sześcioro do miski. Jedno to umarło dziecko zara. A sześcioro było. To nasz brat jeszcze jeden żyje, to nas trzech było i cztery siostry, to te siostry żyją. A jak się poszło gdzie, to zarabiało się. Bo ja później, to strasznie umiałem kosić kosą. I żyto, morgę żyta musieliśmy z siostrą moją [skosić]. Ona zbirała za mną. Ja kosą ciach, ciach. Musieliśmy to zebrać i w dziesiątki się stawiało. I dopiero ten gospodarz zapłacił....
CZYTAJ DALEJ