„Grafika Roku” w Lublinie - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Byłem organizatorem „Grafiki Roku” Wpierw w 1970 roku zrobili „Grafikę Kwartału” Była fajna, bo kwartału, czyli często. Brali w niej udział [Zofia i Henryk] Szulcowie i Anka Jelonek. Było troje rasowych grafików, a resztę stanowiło kilku rysowników. I to wszystko. To się odbywało w Empiku na Krakowskim Przedmieściu. Wtedy my byliśmy świeży. I Baśka dostała pierwszą nagrodę. Po tym dostaliśmy indywidualną wystawę w „Labiryncie” „Grafikę Roku”próbowaliśmy robić w 1980 roku. Już miała być reaktywowana i to padło, bo wybuchł stan wojenny. Zacząłem to robić w 1985 roku. Byłem komisarzem wystaw do 1993 roku. Do chwili, kiedy zostałem prezesem związku. Wtedy [Grzegorz] Mazurek to po mnie przejął. A prezesem związku byłem przez dziesięć lat....
CZYTAJ DALEJ