Akwafortę trawi się w blasze - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Akwafortę można trawić w blasze. Blachę przykrywa się specjalnym ciemnym, czarnym werniksem. Pokryta jest nim cała, pod spodem też, żeby to nie trawiło. Tylko że grafikę robi się z jednej strony. Można również zrobić i z dwóch stron. Na blasze pokrytej werniksem delikatnie rysuje się to, co chce się uzyskać. Igłą czy rodzajem gwoździa –robi się takie narządko. Potem wkłada się to do kuwety z roztworem kwasu azotowego. Werniks zabezpiecza przed trawieniem. Kwas żre miejsca niezabezpieczone; trawi tylko to, co ja chcę. On wtedy paruje. Wdycha się go, to można paść. Ale najczęściej pracuje się przy wyciągu albo przy otwartym oknie. Jeśli się chce, żeby linia była cienka, to trawi się krócej. Natomiast jeśli się chce, żeby była różna gradacja –linie i mniejsze, i większe –to albo się potem dorysowuje, albo się...
CZYTAJ DALEJ