Do liceum chodziłem w latach 60. - Stanisław Bałdyga - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Wtedy kiedy poszedłem do Liceum Sztuk Plastycznych na ulicy Grodzkiej, rodzice przenieśli się na LSM. Mieszkaliśmy na ulicy Grażyny. Byliśmy jednymi z pierwszych mieszkańców. Tam stało tylko kilka bloków. Stamtąd chodziłem do liceum. Uczęszczałem do niego w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych. Szkoła była niesamowita. Malutka –wszyscy się znali. Obojętnie, czy ktoś chodził do pierwszej czy piątej klasy. Nas było około stu osób. Potem liceum się rozbudowało. Kiedy byłem uczniem, to uczyły się tam dwie klasy pierwsze. Już jedna była druga, tylko dzielona na pół na przykład na chemię, fizykę. Bo uczyło się około czterdziestu osób. Przedtem było dwa razy po trzydzieści, a piątą klasę kończyło siedemnaście osób. Nas było dwadzieścia cztery osoby –stanowiliśmy jedną z liczniejszych klas, która...
CZYTAJ DALEJ