Studium doktoranckie - Edmund Dąbrowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
W roku [19]73 do [19]77 skończyłem czteroletnią szkołę, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. Uzyskałem tytuł magistra i po tym rozpocząłem studium doktoranckie. To studium doktoranckie było typu takiego prywatnego, bo tu profesor Baścik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, z Krakowa, wziął mnie, ponieważ on prowadził w instytucie tego rodzaju studium. To było prywatne studium. Temat miałem dość dobry, bo był prawie ten sam, co pracę magisterką, a ponieważ pracę magisterką oceniono mi na 5,5, a tytuł magisterski zdobyłem 5,0, więc trudności nie było. Ale był warunek, że praca doktorska musi być oparta na eksperymencie, i zacząłem prowadzić go już ucząc. Będąc dyrektorem swojej szkoły, między innymi na Słowiczej, byłem wtedy zastępcą dyrektora w szkole w Lubartowie, w Puławach i w...
CZYTAJ DALEJ