Dożynki Centralne w Lublinie - Edmund Dąbrowski - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Druga uroczystość w [19]54 roku, o zasięgu centralnym, to były Dożynki Centralne. Główny, że tak powiem, punkt tych dożynek, to był naprzeciw obecnej szkoły dwudziestej, przy obecnej ulicy Piłsudskiego, wtedy ulicy Świerczewskiego. Tam była trybuna, i tam było przekazywanie wieńców itd. Ale oprócz tego na terenie miasta było siedem miejsc, w których były ułożone podłogi i miejsca dla orkiestry. Miały być występy artystyczne zespołów i ewentualnie wieczorem zabawa. Skąd zespoły? Z całej Polski, przyjechało tych zespołów chyba ponad trzynaście? Wszystkie zespoły łącznie z „Mazowszem”, „Śląska” jeszcze wtedy nie było. Głównym organizatorem oficjalnym dożynek był Zarząd Główny Związku Samopomocy Chłopskiej. Ale w to byli włączeni działacze Komitetu Centralnego i Wojewódzkiego, a mnie między...
CZYTAJ DALEJ