Refleksje - Rose Lipszyc - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Moja mamusia nie była bardzo religijna. Mój dziadek i babcia byli. I to wszystko było, musiało być. Ale... moja mamusia była moderna więcej. Wszystkie święta tośmy trzymali. I sobota była, sobota. Ale nie byli bardzo religijne. Mój ojciec nie był, i moja matka nie była. Oni byli... trochę moderni ludzie. Ona już czytała książki, i mój ojciec czytał książki. Oni byli więcej inteligentni ludzie. W żydowskim [języku rozmawiali]. Ale mamusia mówiła płynnie po polsku. Ja pamiętam, że nauczycielka mi powiedziała, że ona jest jedna najmądrzejsza matka z wszystkich matek. Pamiętam to zawsze. Ona poszła do handlowej szkoły, bo jej ojciec pracował i ktoś jemu zawsze zabierał pieniądze, co robił buchalterię. Zabierał im pieniądze, to posłał tą najstarszą córkę do handlowej szkoły, żeby ona jego książki trzymała. To ona...
CZYTAJ DALEJ