Odradzanie się społeczności żydowskiej w Płocku po wojnie - Jakub Guterman - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przed wojną mieszkało dziesięć tysięcy Żydów w Płocku. Na trzydzieści tysięcy mieszkańców co trzeci był Żydem. A [po wojnie] wróciło może dwieście ludzi. I przeważnie… kilku wróciło z różnych obozów koncentracyjnych. Jeden na przykład – Marian Platkiewicz – uczestniczył w powstaniu, w tym buncie w Treblince. Cudem się uratował jako jeden z nielicznych. Był moim fryzjerem w Płocku. I każdy wracał do Płocka. Przeważnie ludzie wracali ze Związku Radzieckiego. Ci, którzy opuścili Polskę w trzydziestym dziewiątym roku uciekali przez Warszawę do… no, jak się nazywa to miasto tam koło Tykocina... nieważne... przeprowadzali się przez Bug do Związku Radzieckiego. Wobec tego, że ci, co przyjechali do Związku Sowieckiego z Polski byli uważani za elementy burżuazyjne, to ich zawsze posyłali albo na Syberię,...
CZYTAJ DALEJ