Tadeusz Szeligowski i podział szkoły na trzy - Dariusz Machnicki - fragment relacji świadka historii [TEKST]
[Tadeusz] Szeligowski przez krótki okres czasu [był w Lublinie], być może to były dwa lata, kiedy dopiero życie artystyczne powstawało na terenie całej Polski. A niektóre obszary Polski były wyzwolone dopiero w kwietniu, nawet w maju, bo to front się przesuwał powoli. Berlin został wyzwolony w maju, czyli do maja część Polski była pod okupacją niemiecką, bo ofensywa ruska zatrzymała się na jakimś tam skraju. Lublin już obrósł w piórka jako stolica. Inne miasta były jeszcze bardzo mocno albo zniszczone, albo nieprzygotowane, albo jeszcze były pod okupacją niemiecką. Tak że część ludzi, którzy wrócili z armią polską do Lublina, tutaj jakiś czas mieszkało. Myślę, że Szeligowscy wyjechali z Lublina albo w [19]45 na jesieni, albo w [19]46 na jesieni. W każdym bądź razie, tuż po Szeligowskich, rozdzieliła się szkoła na trzy...
CZYTAJ DALEJ