Służba w Państwowej Straży Pożarnej - Stanisław Kamela - fragment relacji świadka historii [TEKST]
Przez 10 lat, odkąd przyjąłem się do służby, pracowałem w jednostce ratowniczo- gaśniczej, w tak zwanym pododdziale bojowym. To są ci strażacy, którzy wyjeżdżają do zdarzeń, mają bezpośredni kontakt z osobami, które wzywają pomocy, gaszą pożary, ratują ludzi z uwięzionych pojazdów. Natomiast obecnie pracuję na stanowisku kierowania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim. Moim zadaniem jest przyjmowanie telefonów alarmowych, przyjęcie informacji co się stało, gdzie się stało, w jakim miejscu, ile jest osób poszkodowanych, czy są jakieś zagrożenia. I też moim zadaniem jest dysponowaniem sił i środków z terenu powiatu do danego zdarzenia. Jeżeli ktoś dzwoni na numer 998 z terenu powiatu opolskiego, to do mnie takie telefony trafiają....
CZYTAJ DALEJ