WIECZORNE KONCERTY W FILHARMONII LUBELSKIEJ (2015‑12‑01)