TOMASZ ZUGAJ (1955). ŚWIADEK HISTORII

TOMASZ ZUGAJ (1955)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
CZŁONKOWIE KABARETU "CZART" PODCZAS PRÓBY