JAN ZUCH (1946). ŚWIADEK HISTORII

JAN ZUCH (1946)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (104)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
POGRZEB SIERŻANTA PILOTA KAZIMIERZA SOBCZAKA