ZOFIA ZINSERLING (1933). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA ZINSERLING (1933)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (194)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)
BIBLIOTEKA (6)
HASŁA W LEKSYKONIE (2)
DODATKOWE INFORMACJE
KALENDARIUM OŚRODKA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
NIEMIEC REUSCHE, MIESZKAJĄCY W CZASIE OKUPACJI W DOMU TADEUSZA DĄBROWSKIEGO W LUBLINIE