ELIEZER ZILBERMAN (1935). ŚWIADEK HISTORII

ELIEZER ZILBERMAN (1935)
ŚWIADEK HISTORII