STANISŁAWA ZIEMNICKA (1921). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAWA ZIEMNICKA (1921)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH