STANISŁAW ZIEMBA (1944). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW ZIEMBA (1944)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)