TADEUSZ ZIĘTEK (1937). ŚWIADEK HISTORII

TADEUSZ ZIĘTEK (1937)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH