STANISŁAW ZIĘBA (1947). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW ZIĘBA (1947)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
WIEC NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” 5 MAJA 1988 ZORGANIZOWANY NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM