ANNA ZERYNGER (1931). ŚWIADEK HISTORII

ANNA ZERYNGER (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH